Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA

0850 290 85 85 bilgi@anadolugrup.gen.tr

Tescil Belgeleri Elektronik ortamda

Türk Patent Enstitüsünce, ilgili KHK ve yönetmelik hükümlerine uygun gerçekleştirilmiş ve tescil kararı verilmiş başvurular, tescil belgesi düzenleme ücretinin ödenmesinin ardından tescil siciline kaydedilmekte ve başvuru sahibine iletilmektedir.

2015 yılı başından bu yana Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım Tescil ve Yenileme belgeleri elektronik ortamda ve e-imzalı olarak oluşturulmaktadır.

Dijital ortamda yer alan belgelerin doğruluğunu kontrol etmek için söz konusu Tescil Belgesine ilişkin üst yazıda bulunan doğrulama kodu ile http://goo.gl/VaQAs5 adresinden  sorgulama yaparak doğrulama işlemi gerçekleştirebilirler.