Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA

0850 290 85 85 bilgi@anadolugrup.gen.tr

KOSGEB, İşletmeleri Yurtdışına Taşıyor.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Teknolojik faaliyetlerde bulunan İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla, KOSGEB’in Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında, işletme başına 60 bin dolar destek verileceğini açıkladı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin yurtdışında tanıtılması ve pazarlanması amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programı için, KOSGEB birimleri, Üniversiteler, Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji transfer ofisleri ve Özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından programlar düzenlenebileceğini belirtti.

Başkan Recep Biçer, Düzenlenen programlara ise işletmelerin bireysel olarak başvuru yapabileceğini, ve her bir başvuru için üst limit olarak 15 bin dolar olmak üzere, 3 yıl destek süresi boyunca işletmelerin yaptığı harcamaların % 80’i oranında toplamda 60 bin dolar destek verileceğini belirtti.

KOSGEB Başkanı, Destek Programı kapsamında; Hızlandırıcı ofis kirası, Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, Ulaşım, Konaklama, Organizasyonla ilgili genel giderlere geri ödemesiz destek verileceğini söyledi.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

a-) Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı:

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında, işletmelerin KOSGEB birimleri, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri ve özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından münferiden veya birlikte düzenlenecek uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarına destek verilmektedir.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı’nın düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlıen az 5 (beş), en fazla 10 (on) işletmenin yer alması gerekir ve bunların dışında başka işletme programa dâhil edilemez. Destek ödemesinin yapılabilmesi için en az 5 işletmenin katılımı zorunludur. Bu nedenle program organizasyonunun maksimum işletme sayısına göre planlanması önerilmektedir.

Başvuru dönemleri dışında organizasyon başvurusu kabul edilmemektedir.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında 5 işletme için başvuru yapılmış ve ilgili Program onaylanmış olsun. Bu 5 işletmeden 1 tanesi Programa katılım sağlayamazsa toplam katılım 4’e düşeceği için Uygulama Esasları gereği diğer işletmelere ödeme yapılmamaktadır.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında 10 işletme için başvuru yapılmış ve onaylanmış ise bu 10 işletmeden en az 5 tanesi Programa katılım sağlamalıdır. Katılım sağlayacak işletmelerin organizasyondan önce bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüklerine program başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Program başvurusu yapmayan ve/veya katılım sağlamayan işletmelere ödeme gerçekleştirilmemektedir.

Kaynak: KOSGEB, İşletmeleri Yurtdışına Taşıyor – KOSGEB T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı