Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA

0850 290 85 85 bilgi@anadolugrup.gen.tr

Haberler

KOSGEB, İşletmeleri Yurtdışına Taşıyor.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Teknolojik faaliyetlerde bulunan İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla, KOSGEB’in Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında, işletme başına 60 bin dolar destek verileceğini açıkladı. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin yurtdışında tanıtılması ve pazarlanması amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış […]

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

Resmi Gazete No: 29333 Resmi Gazete Tarihi: 21/04/2015 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “5.13. Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan şirketlerin vergisel durumu” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve sonraki bölüm numarası buna göre teselsül ettirilmiş ve […]

Anayasa Mahkemesi 7/1-(b) Bendinin İptali Talebini Reddetti

Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(b) bendinin iptali talebi, Anayasa Mahkemesi’nin 23 Aralık 2015 tarih ve 2015/118 sayılı kararı ile reddedildi. Karar, 7 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı (kararı görmek için tıklayın: 20160107-7). Hatırlanacağı üzere bu madde [7/1-(b) […]

Ücret Ödemelerine İlişkin Duyuru

Türk Patent Enstitüsü’nün sunduğu hizmetlere ilişkin ücretlerde, ödemenin yapılacağı tarih itibariyle yürürlükte olan Ücret Tebliğinin dikkate alınması gerekmektedir. Ücret ödemesi için 2015 yılı içinde tarafınıza yapılan tebligatlarda belirtilen ödeme tutarları, ödemenin 2015 yılı içinde yapılması durumunda geçerlidir. Bu tutarların 2016 yılı içinde ödenmesi halinde, 2016 yılı Ücret Tebliği üzerinden ödeme […]