Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA

0850 290 85 85 bilgi@anadolugrup.gen.tr

Haberler

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan iletilen YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3) 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2016/3 nolu tebliği indirmek için tıklayınız.  

TEKNOKENTLER’DE YER ALAN FİRMALARA VE YATIRIMLARA VERGİ İNDİRİMİ

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara ve Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara yapılacak yatırımlara vergi indirimi sağlanacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; akademik bilginin ürünlere dönüşerek ticarileştiği, teknoloji odaklı başlangıç firmalarının kuluçka evrelerinin tamamlandığı ve gelişimlerinin sağlandığı firmalar arası sinerji oluşturan önemli yapılardır. Teknogirişim Sermayesi Desteği ise; teknoloji ve yenilik odaklı […]

ATO, Üyelerine KOSGEB Destekleri konusunda rehberlik ediyor.

KOSGEB Destekleri Üyelerine her konuda destek olmayı kendine ilke edinmiş Ankara Ticaret Odası, üyelerinin KOSGEB destekleri hakkında doğru ve hızlı bilgi edinmesini sağlamak için ATO KOSGEB Temsilciliği’ni faaliyete geçirdi. Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar […]

Ar-Ge harcamalarına vergi indirimi yürürlüğe girdi

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin yıl içinde yaptığı Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir bölümü ticari kazancın tespitinde indirim konusu olacak. Bakanlar Kurulu’nun, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve […]