Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA

0850 290 85 85 bilgi@anadolugrup.gen.tr

ATO, Üyelerine KOSGEB Destekleri konusunda rehberlik ediyor.

KOSGEB Destekleri

Üyelerine her konuda destek olmayı kendine ilke edinmiş Ankara Ticaret Odası, üyelerinin KOSGEB destekleri hakkında doğru ve hızlı bilgi edinmesini sağlamak için ATO KOSGEB Temsilciliği’ni faaliyete geçirdi.

  • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
  • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
    amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

kosgeb destekleri