Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA

0850 290 85 85 bilgi@anadolugrup.gen.tr

Archive for Aylar: Aralık 2015

Ücret Ödemelerine İlişkin Duyuru

Türk Patent Enstitüsü’nün sunduğu hizmetlere ilişkin ücretlerde, ödemenin yapılacağı tarih itibariyle yürürlükte olan Ücret Tebliğinin dikkate alınması gerekmektedir. Ücret ödemesi için 2015 yılı içinde tarafınıza yapılan tebligatlarda belirtilen ödeme tutarları, ödemenin 2015 yılı içinde yapılması durumunda geçerlidir. Bu tutarların 2016 yılı içinde ödenmesi halinde, 2016 yılı Ücret Tebliği üzerinden ödeme […]

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik

27 Kasım 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29545   YÖNETMELİK   Türk Patent Enstitüsünden: 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında […]

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik

27 Kasım 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29545   YÖNETMELİK   Türk Patent Enstitüsünden: ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir […]

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik

26 Kasım 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29544   YÖNETMELİK   Türk Patent Enstitüsünden: AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE’DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 9/1/2001 tarihli ve 24282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa […]