Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA

0850 290 85 85 bilgi@anadolugrup.gen.tr

Archive for Aylar: Kasım 2015

Vekaletname Sunumuna İlişkin Yönetmelik Değişikliği Hakkında

Sınai Mülkiyet Hakları Yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle bürokrasinin azaltılması amacıyla vekaletname sunumuna dair değişikliğe gidilmiştir. Bu yönüyle, vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, usulüne uygun şekilde düzenlenmiş bir vekaletnamenin Enstitüye daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi kapsaması durumunda, Enstitünün gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamenin yeniden sunulmasına gerek duyulmaksızın önceki […]